Wattímetre

Aparell de mesura de la potència d'un circuit elèctric.

» Glossari de Tecnologia