Disc Compacte (CD)

Disc òptic de 12 cm de diàmetre per a emmagatzematge binari. La seva capacitat de "formatat" és de 660 Mb. i era usat en principi per a emmagatzemar àudio. Quan s'utilitza per a emmagatzematge de dades genèriques és cridat CDROM.

» Glossari d'Informàtica