Directori

Espai lògic d'una estructura jeràrquica en forma d'arbre el qual conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en arxius i és identificat mitjançant un nom (ex. "Els meus documents"). Índex organitzat per categories de manera que cada categoria consta d'un determinat nombre de pàgines el qual és actualitzat periòdicament (ex. Yahoo).

» Glossari d'Informàtica