Desencriptación/ Desxifrat

Recuperació del contingut real d'una informació prèviament xifrada.

» Glossari d'Informàtica