Dimensió Multi-Usuari (MUD)

Entorn de realitat virtual, basat en text o gràfics, en el qual els usuaris poden conversar o interpretar diferents rols com diversió. Els usuaris entren en el joc des de qualsevol part d'Internet i solament han de connectar-se per mitjà de la xarxa al sistema on es guarda el joc per a posteriorment interactuar de manera recíproca uneixo amb un altre.

» Glossari d'Informàtica