Daemon

Aplicació UNIX la qual està permanentment en estat d'alerta en un servidor Internet amb la finalitat de realitzar determinades tasques com, per exemple, enviar un missatge de correu electrònic o servir una pàgina web.

» Glossari d'Informàtica