Alias

Sobrenom o Pseudònim - Nom usualment curt i fàcil de recordar que s'utilitza en lloc d'altre nom usualment llarg i difícil de memoritzar.

» Glossari d'Informàtica