AC3

Àudio Codec-3 . Aquest era el nom tècnic i original per a Dolby Digital. És un sistema que proporciona 5 canals independents (esquerre, dret, central, surround esquerre i sourround dret); tots ells reproduïxen una gamma de 20 a 20.000 Hz. i pot proporcionar un canal subwoofer opcional independent. A pesar que els cinc canals proporcionen un ample total de banda que abasta tot l'espectre audible, s'afegix un canal per als efectes sonors de Baixa Freqüència.

» Glossari d'Informàtica