CD-R

El Compact Disc Grabable és un CD que permet una única escriptura, és a dir, permet gravar dades una sola vegada. Té capacitat de gravar 700 MB o 80 minuts a una velocitat de 48X les dades gravades no poden ser esborrades.

» Glossari d'Informàtica