Carpeta (Fólder)

Espai del disc dur d'una computadora destinat a emmagatzemar informació de l'usuari, la qual està habitualment continguda en arxius. Una carpeta coincideix gairebé sempre amb un directori i, igual que aquest, s'identifica mitjançant un nom.

» Glossari d'Informàtica