Cablejat

Columna vertebral d'una xarxa la qual utilitza un mitjà físic de cable, gairebé sempre del tipus de xarxa d'àrea local (LAN), de manera que la informació es transmet d'un node a un altre. La recent aparició de les xarxes sense fil ha trencat l'esquema tradicional al no utilitzar cap tipus de cablejat.

» Glossari d'Informàtica