Bits per Segundo (bps)

Velocitat a la qual es transmeten els bits en un mitjà de comunicació.

» Glossari d'Informàtica