Bcc:

Consisteix a llistar una sèrie d'adreces de correu electrònic, enviar-les als usuaris, ocultant que el missatge ha estat enviat a varis. En contrapartida és molt útil quan s'ha d'enviar el missatge a un nombre elevat d'usuaris, d'aquesta manera s'evita que l'encapçalat sigui molt gran. "Bcc" és un acrònim d'una coneguda frase anglesa "blind carbon copy" (còpia cega en paper carbó).

» Glossari d'Informàtica