Computadora Personal de Mà

Ordinador de petit tamany, típicament de la meitat d'un foli de paper, que permet, entre altres tasques típiques d'un ordinador personal, la connexió a Internet.
» Glossari d'Informàtica