Bus

Cable encarregat de comunicar i intercanviar la informació entre els diferents dispositius informàtics.

» Glossari de Tecnologia