Connexió Remota

Operació realitzada en un ordinador remot a través d'una xarxa de computadores, com si es tractés d'una connexió local.

» Glossari d'Informàtica