Hardware

Es denomina hardware, maquinari o suport físic al conjunt d'elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s'inclouen els dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tot tipus i altres elements físics.

» Glossari d'Informàtica