Admitància

Paràmetre dels circuits elèctrics i electrònics relacionat amb l’invers de la impedància.

» Glossari de Tecnologia