Aixeta

Dispositiu manual amb què es regula el cabal d'aigua en els punts d'utilització.

» Glossari de Tecnologia