Cabal

Quantitat d'aigua que circula per un lloc en un temps determinat. Es mesura en metres cúbics per segon o en litres per segon.

» Glossari de Tecnologia