Divisió del treball

Divisió del procés productiu en un conjunt d'operacions senzilles, de manera que cada treballador s'especialitza en una d'elles.

» Glossari de Tecnologia