Direcció d'un vehicle

Sistema que permet girar el vehicle.

» Glossari de Tecnologia