Funció NO-O

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 0.

» Glossari de Tecnologia