Funció lògica d'una variable

Acció que depèn dels elements que permeten la seva execució.

» Glossari de Tecnologia