Funció I

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 1.

» Glossari de Tecnologia