Fragilitat

Propietat contrària a la tenacitat. EL vidre, per exemple, és un material fràgil perquè es trenca fàcilment.

» Glossari de Tecnologia