Formigó

Conglomerat de ciment portland, sorra i grava.

» Glossari de Tecnologia