Font d'energia

És el recurs del qual pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc.

» Glossari de Tecnologia