Multimèdia

Terme utilitzat en informàtica per referir-se al programari, maquinari o suport informàtic que combina diversos mitjans tècnics de comunicació d'informació text, gràfics, imatges, etc.

» Glossari de Tecnologia