Ferro colat

Material magnètic, dur, fràgil i molt resistent a la compressió i al desgast, sense plasticitat que s'obté en els forns de cubilot per afinament del ferro colat de primera fusió. S'utilitza per fer objectes metàl·lics com radiadors de calefacció, estufes de llenya, fanals, etc.

» Glossari de Tecnologia