Ferritja

Fragments de material que es desprenen al llimar, serrar o trepar un metall.

» Glossari de Tecnologia