Factors de producció industrial

Tots aquells elements que necessita una indústria per poder funcionar.

» Glossari de Tecnologia