Indústria conservera i semiconservera

Indústria que tracta els aliments per allargar-ne la vida i retardar-ne el deteriorament. Les indústries conserveres elaboren productes congelats, enllaunats...Les semiconserveres, per la seva banda, generen llet pasteuritzada, aliments salats o fumats, etc.

» Glossari de Tecnologia