Il·luminació

Superfície d'obertura que comunica amb l'exterior i permet el pas de llum natural.

» Glossari de Tecnologia