Habitatge

Edificació destinada a ser habitada, és a dir, quan és l'espai habitual per viure.

» Glossari de Tecnologia