Carda


1. Màquina emprada en la filatura mecànica del cotó, la llana, el jute, etc, que té per finalitat de desagregar i fer paral·leles les fibres i separar-les de les impureses de què van acompanyades.
2. Eina que s'utilitza per eliminar les restes de material que queden entre les estries del picat i que dificulten el treball de la llima.

» Glossari de Tecnologia