Camp informàtic

És una zona reservada per a la introducció d'una dada dins d'un registre d'una base de dades. Cada camp s'identifica amb un nom que el relaciona amb la informació que conté.

» Glossari de Tecnologia