Multímetre

Aparell de mesura de la tensió i la intensitat d'un circuit elèctric.

» Glossari de Tecnologia