Oferta

Quantitat d'unitats d'un producte que els productors posen a la venda.

» Glossari de Tecnologia