Ram de l'aigua

Fase del procés tèxtil coneguda amb aquest nom atès que la majoria dels processos que es fan perquè les peces de roba tinguin un aspecte o unes propietats determinades requereixen submergir els teixits en recipients que contenen aigua amb productes químics dissolts.

» Glossari de Tecnologia