Rebladura

Tècnica emprada per fer unions reblades.

» Glossari de Tecnologia