Salt

Diferència d'altitud entre el nivell superior de l'aigua i el nivell on es troba la turbina. Es mesura en metres.

» Glossari de Tecnologia