Suspensió

Sistema encarregat d'absorbir els possibles sotracs produïts per les irregularitats del terreny o per les frenades, tot esmorteint-les abans que arribin al xassís o a la carrosseria i aconseguint que les rodes no perdin el contacte amb el terreny. També s'encarrega de compensar les inclinacions produïdes a les corbes.

» Glossari de Tecnologia