Col·lector

Canonada horitzontal enterrada al subsòl que, connectada als baixants, directament o a través d'arquetes, canalitza les aigües evacuades fins a l'arqueta sifonal.

» Glossari de Tecnologia