Codi màquina

Llenguatge informàtic més proper al maquinari i que codifica les instruccions i les dades en agrupacions de 0 i 1.

» Glossari de Tecnologia