Escala

Llista jeràrquica de valors.

En qualsevol curs els professors poden crear noves escales personalitzades amb l'objecte de dur a terme qualsevol activitat d'avaluació.

El nom de l'escala hauria de ser una frase que la identifiqui amb claredat: aquest nom apareixerà tant en llistes de selecció d'escales com en els botons d'ajuda sensibles al context.

L'escala és una llista jeràrquica de valors, ordenats de negatiu a positiu, separats per comes. Per exemple: Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent!

Les escales haurien així mateix incloure una descripció adequada del que signifiquen i com s'haurien d'utilitzar. Aquesta descripció apareixerà en les pàgines d'ajuda per a professors i estudiants.

Finalment, pot haver una o més escales "estàndard" definides en el lloc per l'administrador del sistema. Aquestes escales estaran disponibles en tots els cursos.

» Glossari Moodle