Exercici

Activitat destinada a l'autoavaluació

Un exercici és classe especial d'assignació de tasca. En l'exercici el professor els indica als estudiants que han de realitzar un treball pràctic i els criteris d'avaluació a utilitzar. Aquest pot consistir en una avaluació temàtica, un informe, una presentació, etc. L'estudiant abans d'enviar-ha de realitzar una autoavaluació, després el professor ho avalua al costat de l'autoavaluació de l'estudiant. El treball pot llavors ser acceptat o retornat a l'alumne i estimular-perquè ho millori i el reenviï corregit.

» Glossari Moodle