Adreça d'Internet

Una adreça d'Internet o Web (també anomenada URL o Localitzador de recursos universal) sol estar composta per quatre parts:
  1. Un nom de protocol
  2. La ubicació del lloc
  3. El nom de l'organització que manté el lloc
  4. Un sufix que identifica la classe d'organització de què es tracta (cat és geogràfic i . org en el cas d'una organització no comercial).

Per exemple, la direcció http://www.sapalomera.cat/ proporciona la següent informació:

http: Aquest servidor Web utilitza el Protocol de transferència d'hipertext (HTTP).
www Aquest lloc està en el World Wide Web.
sapalomera El servidor Web està en l'IES Sa Palomera.
cat Es tracta d'una institució ubicada a Espanya.

Quan està veient una pàgina Web, l'adreça de la pàgina es mostra a la barra d'adreces de navegador.

» Glossari Moodle