Diàleg

Conversar sense formalitats.

És un mètode de comunicació entre dos usuaris, que no necessiten estar connectats simultàniament, poden ser professor-alumne, alumne-professor o eventualment alumne-alumne. Un professor o alumne pot estar involucrat en diversos diàlegs al mateix temps i cada diàleg pot tenir un nombre il·imitat d'entrades.

Fa la funció de missatgeria interna.
El seu autor és Ray Kingdon.


» Glossari Moodle