Download

Acció de copiar informació d'un servidor al nostre ordinador.

» Glossari Moodle